Projecte Tintín

Projecte Tintín Presentació 020Aquest curs hem començat a l’escola un nou projecte de lectura anomenat Ens agrada llegir. Dins del marc del projecte, el claustre va decidir que cada cicle prepararia un projecte per treballar a fons algun llibre o personatge conegut de la literatura. Al Cicle Inicial vam decidir treballar els còmics de Tintín. Ens va semblar que els personatges dels còmics eren molt atractius i que a més, les seves històries i personatges formen part de la infantesa dels pares i mares dels nens i això, ens podia ajudar molt en la motivació dels alumnes. Tot i que a nivell lingüístic els còmics són una mica feixucs, especialment pels alumnes de 1r, el treballar Tintín ens permetria també treballar les pel·lícules i el llenguatge audiovisual.

Sense perdre de vista el treball de totes les competències bàsiques (hem planificat activitats per a treballar-les totes), el nostre projecte estarà enfocat, bàsicament, al treball de les competències comunicatives: la lingüística i audiovisual i l’artística i cultural.

CONTINGUTS

* Hergé i els còmics de Tintín.

* Introducció al llenguatge del còmic: la vinyeta, tipus de bafarades, onomatopeies, símbols…

Parlar i conversar

* Producció de textos orals memoritzats i de producció pròpia.

* Interès per expressar-se oralment amb bona entonació i pronunciació.

Escoltar i comprendre

* Comprensió de textos orals i de relats àudiovisuals per obtenir informació i per aprendre.

* Interès i respecte per les intervencions dels altres.

Llegir i comprendre

* Comprensió dels textos vinculats a les diferents àrees curriculars en qualsevol dels formats possibles.

* Utilització d’estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora.

* Utilització d’estratègies lectores adequades a la lectura individual silenciosa, fent atenció a les imatges, anticipació, deducció del significat d’una paraula, relació amb els seus coneixements, entre altres.

* Ús d’estratègies de comprensió i interpretació crítica dels missatges audiovisuals.

* Interès i curiositat per llegir contes.

Escriure

* Composició de textos escrits fets en diferents situacions.

* Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar.

* Interès per a la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements ortogràfics treballats.

Dimensió Literària

* Participació en activitats literàries de l’escola.

* Interès i participació activa en les activitats orientades al foment del gust per la lectura.

* Interès per l’elecció de temes i textos i per la comunicació de preferències personals.

* Coneixement de la biblioteca de centre per adquirir autonomia per a la utilització deks seus recursos.

* Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup classe (CM).

* Reconeixement de les dades bàsiques d’un llibre (autor, traducció, il·lustració, editorial, col·lecció). (CM)

Dimensió Plurilingüe

* Interès a conèixer altres llengües i comparar-les per observar semblances i diferències.

* Semblances i diferències entre les llengües ensenyades a l’escola o de la família romànica.

* Ús d’elements verbals i no verbals per comunicar-se en situacions multilingües.

* Consciència de que al món hi ha llengües molt diverses que s’escriuen amb grafies diferents.

ACTIVITATS

0. Presentació del Projecte

Activitat Tintín a l’aula (Salvador Boix), una proposta adreçada a escolars de Primària a tall d’introducció a l’univers de Tintín a l’aula. salvador@salvadorboix.com

http://www.escolaverd.cat/projecte-tintin/

1. Hergé. Comprensió lectora.

2. El llenguatge del còmic.    Teoria.

3. El llenguatge del còmic. Analitzem vinyetes

4. Fem matemàtiques amb Tintín. Treballem les dates de publicació dels còmics i fem problemes (comprem còmics i pel·lícules, calculem edats)

5. Personatges en diferents idiomes. Comprensió lectora. Interpretació d’una taula.

6. Activitats en anglès: Matching activity: Names of transports.

7. Coneixement del Medi

Què qui com? Tintín i l’aventura de la ciència. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=22996

Descobrirem que Hergé tenia una gran visió científica, comprovarem que es va imaginar el viatge de l’home a la lluna abans de que es produís i veurem si alguns dels seus invents  funcionen o no.

8. Mural

Farem uns murals pels passadissos amb els personatges dels còmics de Tintín en tamany real fets amb la tècnica del collage. El mural es completarà amb tots els detalls que els alumnes decideixin relacionats amb els còmics: coets, submarins, pèndol, joies, lupa, ampolla de whisky…

9. Pel·lícules de Tintín (Català i castellà)

10. Lectura: Els còmics de Tintin estaran a la classe perquè els alumnes els puguin llegir a les hores de lectura.

11. Exposició Tintín trepitja l’Escola Verd.

Es demanarà a cada alumne que esculli un còmic i una pel·lícula per treballar a casa. Després de llegir-lo o veure-la farà una manualitat relacionada amb la història. Amb totes les manualitats farem una exposició al hall de l’escola.

Els alumnes s’encarregaran de buscar un nom per a l’exposició i faran el mural de fons que l’acompanyarà. També  redactaran la invitació per a la inauguració de l’exposició i un mural explicatiu que acompanyarà l’exposició.

http://www.escolaverd.cat/tintin-trepitja-lescola-verd/

12. Exposició oral sobre la manualitat.

Cada alumne explicarà davant de la classe el treball manual que ha fet: per què va escollir de fer-lo, com el va fer, amb quins materials, qui el va ajudar… I també explicarà una mica l’argument del còmic perquè ens ajudi a entendre la manualitat que ha fet.

13. Activitat final: Exposició oral

Presentació del Projecte pels altres alumnes de l’escola.

http://www.escolaverd.cat/presentacions-del-projecte-tintin/

Cal aprendre a parlar, escoltar, exposar i dialogar per aprendre.

(Currículum de Primària)