Pla d’Acció Tutorial

valors

 

 

 

 

 

 

 

 

Enmarcat dins el projecte de convivència, cada curs s’escull un tema relacionat amb valors i es treballa a tutoria setmanalment. Es recullen totes les propostes i accions en les reunions de delegats i en l’assemblea general.