Reutilització de llibres

llibresPROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

Projecte iniciat el curs 2002-2003 on els alumnes de Primària compartien i reutilitzaven algun llibre de text provinent de les aportacions familiars

El curs 2005- 2006 el Departament d’Educació va concedir ajuts per a poder continuar el programa.

Actualment el Departament no concedeix ajuts i l’escola ha decidit continuar el projecte

Objectius

• Avançar cap a la gratuïtat de l’educació per garantir la igualtat d’oportunitats i la cohesió
social.

• Reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text

• Fomentar valors de solidaritat i respecte al bé comú

• Promoure la cultura de la reutilització de recursos

• Transmetre bones pràctiques mediambientals

• Potenciar la cooperació entre l’alumnat i les famílies

• Enganxar una etiqueta als llibres on consti la seva condició de llibre de préstec i el deure de l’alumne a conservar-lo en bon estat.